Bookmark this site! Bookmark Asociatia Internationala de drept civil Ne puteti accesa si pe
 
   
Important
 
Lucrari academice
Articole
Ofertă educaţională - universităţi din România, UE, Canada şi SUA
Bibliotecă legislativă - noutăţi
Link-uri utile
Sesiuni ştiinţifice
Dezbateri publice
Formular de înscriere AIDC
Carieră juridică - joburi disponibile
Anunţurile facultăţilor de drept
 

 

Contact rapid

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TELEFON: 0723.305.725
0732.970.497

   

Lucrari academice

  

1. TRADIŢIE ŞI EVOLUŢIE ÎN DОСTRINА JURIDIСĂ NAŢIONALĂ

autor: Liviu-Bogdan CIUCĂ,  conf. univ. dr. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, România

 

2. Unele consideraţii privind noua legislaţie penală in contextul reformei legislative naţionale şi europene

autor: Liviu-Bogdan CIUCĂ,  conf. univ. dr. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, România


3. DONAŢIILE FĂCUTE VIITORILOR SOŢI ÎN VEDEREA CĂSĂTORIEI ŞI DONAŢIILE ÎNTRE SOŢI (art. 1030-1033 C. Civ.)

autor: Liviu-Bogdan CIUCĂ,  conf. univ. dr. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, România

 

4. FIDUCIA ÎN NOUL COD CIVIL (art. 773-791 C. Civ.)

autor: Liviu-Bogdan CIUCĂ,  conf. univ. dr. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, România

 

5. Life After the New Civil Code – Two Years of Enforcement

autor: Liviu-Bogdan CIUCĂ,  conf. univ. dr. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, România

 

6. MEDIATION VS. MEDIATOR

autor: Liviu-Bogdan CIUCĂ,  conf. univ. dr. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, România

 

7.Consideraţii privind efectele juridice ale reproducerii umane asistată medical (art. 441-447 Noul Cod Civil)

 autor: Liviu-Bogdan CIUCĂ,  conf. univ. dr. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, România

 

8. SIGURANŢA ŞI ORDINEA PUBLICĂ - EVOLUŢIE LEGISLATIVĂ

 autor: Liviu-Bogdan CIUCĂ,  conf. univ. dr. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, România9. LEGAL DEVELOPMENTS ON INHERITANCE, FROM RULES UNDER THE PRIMITIVE COMMUNITY TO THE EUROPEAN RULES ON INHERITANCE

autor: Liviu-Bogdan CIUCĂ,  conf. univ. dr. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, România

 

10. The Monistic Conception by the New Civil Code

autor: Liviu-Bogdan CIUCĂ,  conf. univ. dr. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, România

 

11. Some Considerations Regarding the Inheritance Succession Procedure With Extraneity Elements

autor: Liviu-Bogdan CIUCĂ,  conf. univ. dr. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, România


12. SUCCESSION OF FOREIGN ELEMENTS

autor: Liviu-Bogdan CIUCĂ,  conf. univ. dr. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, România

13. CLAUZA DE PRECIPUT

autor: Liviu-Bogdan CIUCĂ,  conf. univ. dr. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, România


14. DREΡΤUL DE ΡREEМΡŢΙUNE ÎN МAΤERΙA ΤERENURΙLΟR EХΤRAVΙLANE 

 

autori: Alexandra Crişan, Alexandra Popescu, Ion C. Daniel

 

15.ΕFΕСTΕLΕ DIVORŢULUI PRIVIΝD RАPOАRTΕLE PАTRIMOΝIАLΕ АLΕ ЅOŢILOR

autori: Florin Popescu, Alexandra Crişan

 

16. FILIΑŢIΑ 

autori: Alexandra Crişan, Florin Popescu

 

17. TRАNSMISIUNЕА ŞI TRАNSFОRMАRЕА OBLIGAŢIILОR 

autori: Alexandra Popescu, Florin Popescu, Alexandra Crişan

 

18. APLICABILITATEA DREPTULUI LA DEMNITATE UMANĂ DIN CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE UNIUNII EUROPENE ÎN DREPTUL INTERN AL STATELOR MEMBRE

autor: Tudor Eugen 

 

19. COMPETENŢE ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT

autori: Alexandra Popescu, Mădălina Tulcan

 

20. CONVENŢIA MATRIMONIALĂ ÎN NOUL COD CIVIL (ART. 329-339 C. CIV.) 

autori: Mădălina Tulcan, Florin Popescu

 

21. NORME CONFLICTUALE PRIVIND CĂSĂTORIA 

autor: Florin Popescu 

 

22. SISTEMUL DE DREPT AMERICAN (COMMON LAW) VS. SISTEMUL DE DREPT EUROPEAN (ROMANO-GERMANIC) 

autori: Alexandra Crişan, Madalina Tulcan, Florin Popescu

 

 

23.IΜΡACТUL DЕ ΜЕDIU ASUΡRA FЕΝОΜЕΝULUI CRIΜIΝALIТĂŢII

autor: Ioan G. Doga 

 

24. REGULI DE DREPT PRIVAT. MOSTENIREA INTRE  VECHIUL TESTAMENT SI NOUL COD CIVIL 

autor: Liviu-Bogdan CIUCĂ,  conf. univ. dr. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, România

 

25. PROCEDURA DEZBATERII MOŞTENIRII CU ELEMENTE DE EXTRANEITATE - CONSIDERAŢII PRIVIND COMPETENŢA ŞI LEGEA APLICABILĂ

autor: Liviu-Bogdan CIUCĂ,  prof. univ. dr. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, România


26. THE INHERITANCE SUCCESSION PROCEDURE WITH EXTRANEITY ELEMENTS – CURRENT CONCERN IN THE EUROPEAN AREA

autor: Liviu-Bogdan CIUCĂ,  prof. univ. dr. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, România


27.THE RIGHT TO INHERITANCE – BETWEEN THE PHILOSOPHY OF THE SOVIET LAW OF SUCCESSION AND THE CONCEPTION OF THE EU REGULATION 650/2012

autor: Liviu-Bogdan CIUCĂ,  prof. univ. dr. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, România28. The Need of Unitary Practice in Applying the (EU) Regulation no. 650/2012 regarding the Successions

autor: Liviu-Bogdan CIUCĂ,  prof. univ. dr. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, România

 

 29. ELEMENTE DE ANALIZĂ COMPARATIVĂ PRIVIND INSTITUŢIA CĂSĂTORIEI ŞI EVOLUŢIA ACESTEIA ÎNTRE NORMA VECHIULUI TESTAMENT ŞI CODUL CIVIL ÎN VIGOARE

autor: Liviu-Bogdan CIUCĂ,  prof. univ. dr. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, România

 

30.The succession procedure with foreign elements - an argument for adopting an European Civil Code

autor: Liviu-Bogdan CIUCĂ,  prof. univ. dr. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, România


31.SOME ASPECTS REGARDING SEIZIN UNDER THE REGULATION OF THE NEW CIVIL CODE

autor: Liviu-Bogdan CIUCĂ,  prof. univ. dr. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, România

 

32. SOME CONSIDERATIONS ON EFFECTS OF UNWORTHINESS TO INHERIT

autor: Mădălina Tulcan


33. SOME ASPECTS IMPOSED BY THE CHANGING OF CIVIL RULE REGARDING INHERITANCE

autor: Alexandra Crişan, notar stagiar Camera Notarilor Publici Galaţi


34. SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE PROCEDURE FOR ISSUING THE EUROPEAN CERTIFICATE OF SUCCESSION STARTING

autori: Alexandra Crişan,  Camera Notarilor Publici Galaţi, Liviu-Bogdan CIUCĂ,  prof. univ. dr. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, România

 

35. EUROPEAN CERTIFICATE OF SUCCESION

autor: Alexandra Crişan, Camera Notarilor Publici Galaţi

 

36. The Corporate Law between the Romanian Civil Code and the European Legislation

autorI: Alexandra Crişan, Camera Notarilor Publici Galaţi, Liviu-Bogdan CIUCĂ,  conf. univ. dr. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, România


37. EUROPEAN CIVIL CODE BETWEEN DESIDERATUM AND REALITY

autor: Liviu-Bogdan CIUCĂ,  conf. univ. dr. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, România

 

38. EUROPEAN SUCCESSION CERTIFICATE – ISSUES RELATED TO ITS ISSUANCE PROCEDURE

autor: Alexandra Crişan, notar stagiar Camera Notarilor Publici Galaţi


39. Modernizarea normelor privind procedura succesorală cu elemente de extraneitate

autori: Alexandra Crişan, notar stagiar Camera Notarilor Publici Galaţi, Mădălina TULCAN, notar public, Camera Notarilor Publici Galaţi


40. CONSIDERAŢII PRIVIND APLICAREA REGULAMENTULUI (UE) NR. 650/2012 ŞI RAPORTUL ACESTUIA CU ACORDURILE, TRATATELE ŞI CONVENŢIILE INTERNAŢIONALE CARE CONŢIN REGLEMENTĂRI ÎN MATERIA SUCCESIUNILOR INTERNAŢIONALE

autor: Alexandra Crişan, notar stagiar Camera Notarilor Publici Galaţi

 

41. Cross-border activities in the European Union - concerns regarding reducing the number of potentially cross-border litigations

autor: Alexandra Crişan, notar stagiar Camera Notarilor Publici Galaţi

 
 
ai-drepcivil.ro CopyRight | All Rights Reserved
Web Design | Creare Site Web | Creare Magazin Online - IT eXclusiv